skip to Main Content
com-compaginar-feina-i-estudis

Com compaginar treball i estudis (Part 2)

Seguint l’últim article del nostre blog on parlàvem sobre com compaginar treball i estudis, avui volem continuar aprofundint en aquest tema però amb un enfoc diferent.

Tipus de feina idonis per poder conciliar treball i estudis

Existeixen feines que són més favorables pels estudiants que volen treballar mentre s’estan formant.

Feines a temps parcial – solen ser jornades de 4 hores de feina, de matí o tarda. Els avantatges d’aquesta modalitat són que per norma general són feines que es realitzen entre setmana per tan els caps de setmana queden totalment lliures. Per contra, això pot significar que els caps de setmana s’hauran de destinar més a les tasques de formació.

Feines de cap de setmana – l’horari acostuma a ser a temps complert y solen anar lligats amb el sector de la restauració y comercial. Solen ser contractes temporals i que no requereixen d’una alta qualificació en el sector. Els seus avantatges és que no treuen temps a les classes setmanals i amés suposen uns ingressos considerables. En conseqüència, els caps de setmana no queden amb molt de temps per a l’oci i no hi ha gaire flexibilitat horària.

Feines per hores – aquestes feines també denominades de caràcter puntual, acostumen a ser molt beneficioses per als estudiants ja que els permet tenir uns petits ingressos per a fer front a les despeses d’oci com també material formatiu.

Treball en pràctiques – és una de les opcions típiques quan s’està cursant l’últim curs dels estudis ja que es comença a treballar com a becari en alguna empresa del sector pel que s’està formant. La durada d’aquests treballs en pràctiques solen ser de 3 a 6 mesos i la seva finalitat és que l’estudiant pugui començar a posar en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis. També pot ajudar a començar a fer contactes professionals per al món laboral futur.

Pràctiques extracurriculars – aquest tipus de pràctiques no tenen repercussió sobre el currículum acadèmic. Es tracta de convenis signats entre la universitat i l’empresa però no obliga a complir amb un nombre d’hores totals.

Pràctiques curriculars – aquestes pràctiques si que tindran lloc a l’expedient acadèmic i per tan, podran ser convalidades per crèdits per la finalització dels estudis. Per poder complir, hauran de tenir una durada específica i s’assignaran tutors per anar comprovant que l’aprenentatge a la feina es porta a terme de manera satisfactòria.

M’agradaria compaginar treball i estudis

Per poder donar aquest pas i començar a treballar mentre estàs estudiant, has de ser conscient de les limitacions que pots tenir al fer-ho. S’ha de ser una persona activa i responsable, amb una alta capacitat d’organització i per últim però no per això menys important, s’ha de tenir en compte que s’haurà de renunciar a bona part del temps lliure durant aquest període.

A la Residència d’Estudiants de Sabadell podràs gaudir de les comoditats necessàries per poder conciliar feina i estudis, i quan arribis després de la teva jornada, podràs compartir les experiències amb els teus companys, que en aquell moment, seran com la teva família i que de ben segur estaran passant per situacions similars a les teves.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top