skip to Main Content

Mesures implantades per a la prevenció del Covid-19

La RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS L’ESTACIÓ DE SABADELL amb l’assessorament de M3e2, empresa de Serveis d’Higiene Ambiental, especialitzada en Qualitat Ambiental Interior, hem elaborat un Pla de Contingència per a la Prevenció del Covid-19.

prevencio covid 21

 

El dossier complet està disponible per a consultar a les nostres instal·lacions. A continuació enumerem algunes de les mesures implantades:

-Col·locació de punts de desinfecció i de gel hidroalcohòlic en totes les habitacions i dependències comunes de la Residència.

-Ventilació diària i amb major freqüència sempre que sigui possible de les diferents àrees de l’edifici.

Obligatori l’ús de mascareta en totes les parts comunes de la Residència, així com seguir estrictament totes les normes d’higiene i desinfecció.

-Increment del servei de neteja amb la condició de garantir neteja freqüent, sobretot dels punts d’alt risc.

-Controls de temperatura en el moment del Check-in i sovint durant l’estada.

-Restringit l’accés de terceres persones, visitants, a tota la Residència, cal autorització expressa de la Direcció.

-Es disposa de zones específiques destinades a la recepció dels productes alimentaris, per tal de procedir a la seva desinfecció abans de ser incorporats al magatzem de cuina.

-Substitució de totes les papereres de les zones comunes per altres d’accionament amb pedal.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
mesures covid mesures covid mesures covid mesures covid
Back To Top