skip to Main Content

Mesures implantades per a la prevenció del Covid-19

La RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS L’ESTACIÓ DE SABADELL amb l’assessorament de M3e2, empresa de Serveis d’Higiene Ambiental, especialitzada en Qualitat Ambiental Interior, hem elaborat un Pla de Contingència per a la Prevenció del Covid-19.

 

 

El dossier complet està disponible per a consultar a les nostres instal·lacions. A continuació enumerem algunes de les mesures implantades:

-Col·locació de punts de desinfecció i de gel hidroalcohòlic en totes les habitacions i dependències comunes de la Residència.

-Ventilació diària i amb major freqüència sempre que sigui possible de les diferents àrees de l’edifici.

Obligatori l’ús de mascareta en totes les parts comunes de la Residència, així com seguir estrictament totes les normes d’higiene i desinfecció.

-Increment del servei de neteja amb la condició de garantir neteja freqüent, sobretot dels punts d’alt risc.

-Controls de temperatura en el moment del Check-in i sovint durant l’estada.

-Prohibit l’accés de terceres persones, visitants, a tota la Residència, excepte autorització expressa de la Direcció, en casos molt concrets.

-La cuina roman tancada per als Residents i només pot ser utilitzada pel personal de la Residència.

-Es disposa de zones específiques destinades a la recepció dels productes alimentaris, per tal de procedir a la seva desinfecció abans de ser incorporats al magatzem de cuina.

-El servei de esmorzars passa a ser de bufet lliure a servit per personal de la Residència qualificat per a això, i a través d’una pantalla de metacrilat.

-S’estableixen dos torns de menjar durant l’hora del sopar per tal de controlar l’aforament, marcant a més, la disposició de les cadires a terra.

-La sala d’estar, ha estat reduïda a fi d’aconseguir mantenir les distàncies en el menjador.

-L’ascensor està bloquejat, excepte per a casos molt especials, que requereixen autorització de la Direcció.

-WC Comunitari: bloquejat l’ús

-La sala d’estudi roman tancada. Només podrà ser utilitzada en casos especials i sota demanda, amb un aforament molt reduït i respectant la distància mínima de 1,5 metres. Posterior neteja i desinfecció de la zona.

-Substitució de totes les papereres de les zones comunes per altres d’accionament amb pedal.

Es reserven dues habitacions desocupades per a poder disposar d’elles en cas d’algun positiu de COVID-19.

Back To Top