skip to Main Content
citación APA

¿Què són les normes de citació APA i per què ho necessites saber?

La citació APA és molt important a l’hora de realitzar treballs acadèmics. Aprendre les normes APA és imprescindible perquè aquells estudiants  o escriptors evitin el plagi en els documents. ¿Què es pot citar? Llibres, vídeos, tesis, xarxes socials, declaracions, cites, etc. Sempre que s’ usi una idea, o paraules explícites, d’altres autors per a un treball acadèmic personal, cal donar crèdit a la persona que va exposar la idea o les paraules explícites per primera vegada. Vegem com emprar la citació APA.

¿Com citar segons les normes APA?

Cal tenir en compte que la Norma APA es basa a citar l’ autor en qüestió fent referència a la data i al nom del mateix. És a dir, especificar qui va dir la idea expressada i en quin any va fer la publicació, la font. Això haurà d’anar a peu de pàgina, perfectament enumerat en tot el treball acadèmic cada vegada que es realitzi una cita. De la mateixa manera, al final del document, haurà d’ aparèixer una relació bibliogràfica completa.

  • CITA APA: (David Jiménez, 2019)
  • REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA APA: (David Jiménez, 2019. El Director. Llibres del K.O. S.L.L.)

Tipus de cites segons la Norma APA

A l’ hora de citar les idees o paraules d’ un altre autor, l’ APA determina unes normes perquè tots els treballs científics s’ expressin de la mateixa manera. D’ una banda, la cita textual és aquella que copia literalment les paraules que la font ha expressat. Tanmateix, també es pot parafrasejar la idea o les paraules d’un altre autor, però igualment haurà d’anar referenciat.

  • Cita textual: No s’ha d’esperar, llavors, molt més d’aquestes investigacions, excepte “el breu desencant de donar amb la veritat insospitada”, afirma Evers (2005).
  • Cita parafrasada: Original. Als primats els agradin les bananes, i poden menjar 55 lliures al dia. Paràfrasi: Un primat pot consumir fins a 55 lliures de bananes diàriament. (Velásquez, 2010).

Un altre tipus de cites

Es pot citar corporacions, institucions o fundacions. Cal reflectir el nom complet de la font, afegir entre parèntesis l’ abreviatura, l’ any de publicació i la pàgina en la qual es troba l’ esmentada cita.

  • Organització Nacions Unides (ONU), 1998, pàg. 180.
  • ONU, 2004, pàg.

Altres recomanacions

És important, tant per als estudiant com els escriptors experts, no abusar de les cites, ja que allò ideal és que el contingut sigui el més original possible. Citar de manera excessiva pot conduir a un plagi, a més que pot ser una distracció per a la persona que ho estigui llegint.

De la mateixa manera, en realitzar una cita parafrassejada, s’ haurà de referenciar una única vegada. Aprofita l’estiu per fer cursos que t’ajudin a millorar la teva narrativa i escriptura. El saber no ocupa lloc, però pots millorar molt les teves destreses. No oblidis, si tens dubtes, revisar les directrius exactes de la citació APA.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top